Välkommen till Antons Konsult AB

Idag är vi den enskilt största nummerskyltstillverkaren för travsport i världen.
Vårt nummerskyltssystem har blivit Europeisk standard och används på de största travbanorna runt om i hela Europa.

Våra produkter tillverkas på licens i Sverige, men delar kommer från Finland, Portugal och Kina. Läs mer om våra produkter här!

Korta företagsfakta
Antons Konsult AB startades i början av 90-talet med en idé och en patentansökan. Och med en ambition om att sälja nummerskyltar över hela världen. Det har vi lyckats med! Företaget drivs idag som ett familjeföretag av Anders & Max Adler.

Välkommen till Antons Konsult AB - För dig som arbetar med trav och galopp!


In English please | En Francais SVP